گردنبند ماه تولد
mp3 حراج


طالع بینی چینی - سال میمون


عنصر وجودی: فلز                                        رنگ مخصوص: زرد


دوست های میمون:  اژدها، موش                            سنگ شانس: زبرجد


دشمن میمون: ببر                                       عدد شانس: 10


بهترین ساعت: 3 تا 5 بعد از ظهر                گل مخصوص: زنبق


 


 


میمون هشیار و چند چهره، نهمین علامت در طالع بینی چینی است. میمون ذاتا اعتماد به نفس زیادی دارد و به ندرت خود را دست کم می گیرد. علاقه زیادی که او به زندگی دارد باعث می شود که همنشین خوبی باشد.

میمون تحلیلگر است و می تواند هر شرایطی را به نفع خودش تغییر دهد. میمون می تواند مشکلات پولی، عشقی و بحثی را به خوبی حل کند.

 

طالع بینی چینی - سال میمون

صفحه 1 از 1 1