گردنبند ماه تولد
mp3 حراج

زن متولد سال موش

  • بازدید :5214

زن متولد سال موش


خصوصیات شخصیتی زن متولد سال موش:


زن متولد سال موش زنی است که مردها خیلی به معاشرت با او علاقه دارند. مردها با او مثل یک مرد و یک رفیق برخورد می کنند و به او به چشم یک زن نگاه نمی کنند. هیچ رفتار او مرد ها را متعجب نمی کند. از نظر مردها رفتار او طبیعی، رک و عاری از عشوه کرشمه است. او سرگرم کننده، خوش مشرب و باهوش است. کسانی که معتقدند زن باید زنانگی داشته باشد فکر می کنند که او چیزی کم دارد. اما به طور کلی دیگران روراستی و صدق و صفای او را دوست دارند.

زن متولد سال موش مثل مرد متولد این سال اجتماعی است و روابط اجتماعی موفقی دارد. او در همه اجتماعات به خوبی پذیرفته می شود. او به هر جمعی سرزندگی و هیجان می بخشد. او خوب بلد است که چطور دیگران را سرگرم کند. زن متولد سال موش میزبان بسیار خوبی است و مهمانانش خیلی از او تعریف و تمجید می کنند. از این لحاظ هم مردان و هم زنان از او تعریف می کنند.

زن متولد سال موش

صفحه 1 از 1 1