گردنبند ماه تولد
mp3 حراج


طالع بینی چینی - سال اسب


عنصر وجودی: آتش                                    رنگ مخصوص: استخوانی


دوست های اسب: ببر، سگ                               سنگ شانس: یاقوت زرد


دشمن اسب: موش                                    عدد شانس: 8


بهترین ساعت: 11 صبح تا 1 بعد از ظهر        گل مخصوص: رز


 
اسب فعال و معروف هفتمین علامت در طالع بینی چینی است. اسب مستقل و بشاش است و واقعا از معاشرت با مردم لذت می برد. اسب ممکن است کمی خودسر باشد و وقتی عصبانی می شود آمادگی این را دارد که بدن فکر هر کاری بکند.
 
اسب بالذات فروشنده است.او خوش بین است و عاشق ایده های جدید است. اسب دوست دارد به همه منجمله خودش کمک کند که پیشرفت کنند. اسب معمولا شغل خوبی پیدا می کند و می خواهد موفق شود. هیچ وقت توانایی اسب را در متقاعد کردن دیگران دست کم نگیرید. 
 

طالع بینی چینی - سال اسب

صفحه 1 از 1 1