گردنبند ماه تولد
mp3 حراج


آخرين دنداني كه در دهان ديده مي‌شود چه نام دارد؟ دندان مصنوعي


  


چطور مي‌شود چهارنفر زير يك چتر به‌ايستند و خيس نشوند؟


 وقتي هوا آفتابي باشد اين كار را انجام دهند
 


   


چرا لك‌لك موقع خواب يك پايش را بالا مي‌گيرد؟


 چون اگر هر دو را بگيرد، مي‌افتد


 


  چرا دو دوتا مي‌شود پنج تا؟


 چون علم پيشرفت كرده


 


  اختراعی که برای جبران اشتباهات بشر درست شده چيست؟


 طلاق


 


خط وسط قرص براي چيه؟


براي اينكه اگه با آب نرفت پايين با پيچ‌گوشتي بره 


اگه يه نقطه آبي روي ديوار ديديد كه حركت مي‌كند چيست؟


مورچه‌اي است كه شلوار لي پوشيده


 


   


 


 


 


 


 


 


 


افزایش عمر لپ تاپ